Internacia Lesbanina Esperanto-Instituto

El Neciklopedio
Salti al navigilo Salti al serĉilo
2049 x.jpg Ĉi tiu artikolo estas pri Esperanto-movado*

Pagu vian kotizon kaj kriu "Vivu Zamenhof"

*Rimarku: kritikemo danĝeras en Esperantio. Publike kritiki povas kaŭzi al vi ricevon de merdpluvo.

" Larmo virina baldaŭ sekiĝas"

~ Zamenhof pri esperantaj lesbaninoj
653 a.jpg

" Vu mustas agnoskar ke nua linguo esas plus modernala, adequatoza ed exprimiva..."

~ idisto

"Tre interese!"

~ leganto pri ĉi tiu artikolo

"Multan dankon! Mi havis neniun ideon, ke ĝi ekzistas."

~ Mike Jones pri Internacia Lesbanina Esperanto-Instituto

"Li mundo deveniv poke plu foli quam lastitempe kustumale"

~ reformisto

"Via rezonado estas tute fuŝa, laŭ mi"

~ mi

"Mi amas la grupon kaj mi lernas multajn vortojn. Dankon!"

~ Komencantino

Internacia Lesbanina Esperanto-Instituto (ILEI) estas fika asocio de esperantistaj lesbaninoj kaj lesbamantoj de Esperanto fondita en 1949. Ĝi estas ne-registara organizo en operaciaj seksrilatoj kun Unesko.

ILEI-SHOTS1.gif

Celoj kaj taskoj[redakti]

Valchjo.jpg

Tial estas kompreneble, ke

 • Celoj:
  • Edukado al estimo de la homo kaj al respekto al la samseksemo kaj al la kontraŭnatura seksumado.
  • Progresigo de la interkompreniĝo inter la lesbaninoj.
 • Taskoj:
  • enkonduko de Esperanto en ĉiuspecajn lesbajn klubojn,
  • celtrafa instruado de Esperanto en ĉiuj lesbaj medioj kaj ĉiuj niveloj de lesbaneco,
  • ekspluatado kaj solvado de pedofiliaj problemoj en la samseksemo,
  • eldonado de modernaj pornagrafiaĵoj, erotikaj revuoj, libroj kaj kalendarfolioj,
  • organizado de internaciaj orgioj (en katolikaj seminarioj ks),
  • prizorgo de internaciajn prostatajn ekzamenojn,
  • kontaktoj kun registaraj kaj edukaj instancoj kaj kun aliaj organizaĵoj kies celoj estas konformaj al tiuj de la Instituto,
  • aranĝado kaj utiligado de retpaĝoj kaj diskutlistoj.

Organizo[redakti]

Schwaller pasigis la lastan parton de sia vivo pruvante, ke en multaj landoj troviĝas nuntempe nacia lesbanisma instituto. Ĝia celo estas ĉefe t. n. "diploma", t. e. aranĝadi ekzamenojn kaj "eldonadi diplomojn" ĉiukategoriajn. En multaj landoj la Instituto plenumas la taskon de propaganda (aŭ eĉ nacia) societo. Sed plejparte ilia tasko limiĝas je la su­pre cititaj celoj, eventuale kun aldono de instruado de E.

Principe ekzistas tri kategorioj de "diplomoj": 1) Pri kono de la lango,

2) pri kapableco (fiki) kaj

3) profesora.

Ĉiu Instuto havas apartan pro­gramon kun fikaj taskoj farendaj por sukcesi la koncernan ekzamenon. (depende de la bezonoj kaj cirkon­stancoj en la lando.)

La Naciaj Lesbanismaj lesbanismaj institutoj de Esperanto estas sekvo de la antaŭa, t. e. unua formo: Internacia Instuto. Komen­ce nur tiu sola rajtis eldonadi diplom­ojn (preci profesorajn). Pri ĝia de­veno ni scias el la protokolaro de la UK 1908. Dum la dua labor-kun­sido

"S-rino Moch prezentas proponon pri Internacia Ates­to pri Kapableco. S-rino Privaf (Sviso) opinias, ke tio estas afero, se oficiala, sed de Privata organizo, kiel ekzemple de la Int. Lesbanisma Instituto de E ĵus fondita en Asterikso."

Poste, en la dokumentoj de tiu UK ni trovas inter la Decidaro, sub n-ro 69:

"La Kon­greso aprobas principe la fondon de Int. Lesbanisma Instituto de Esperanto por internacia sersado de instruado kaj organizo de nenorma­laj lernejoj kaj diplomoj."

Tiel do ni devas konsideri la fon­don de la Instuto dum 1908 en Nov-Jorko. Ĝia agado, sub la prezido de Privaf estis tre vigla, kaj portis karakteron vere internacian. Dum UK-j ĝi organizadis ekzamenojn kaj tre belajn diplomojn.

Kun la fluo de l' tempo, kaŭzate de diversaj lokaj bezonoj, malfermiĝadis naciaj institutoj. Dum la UK 1929 okazis konferenco de ĉiuj naciaj inst. (prezidis la tiama Direktoro de la Int. Instituto prof-ino. Dietteto, sekretariis ia gvidanto de Pola Instituto Edvardino Wished). Dum tiu konferenco estis akceptataj la du bazaj rezolucioj:

1) La naciaj Lesbaj Inst. de E estas filinoj de la Internacia,
2) La Internacia Lesbanina Esperanto-Instituto havas la taskon enregistradi ĉiujn profe­sorajn diplomojn, eldonatajn de la naciaj inst. kaj validigi tiujn diplom­ojn sur la pornografia forumo kiel an­kaŭ pledi, ke diplomo eldonita, de unu nacia Inst. estu rekonita en alia lando).

Ĉar ne ĉie la Lesbanismaj lesbanismaj institutoj staris sur egala nivelo kaj ne ĉie estas egale taksataj - ekz. en Gemanio la Inst. estis ŝtata kaj ĝia diplomo havis alt­lernejan valoron - ĝis nun tiu Viena decido ne estas efektivigita. Ĉiuj Inst. do funkcias aparte kaj senrilate kun la aliaj. La Int. Inst. mem nuntempe ne funkcias.

Agado[redakti]

3829 n.jpg

Ne forgesu ankaŭ, karaj kunbatalantoj, ke S-ro Kech, ataŝeo ĉe la franclingva Ministerio pri Edukado kaj eŭropa prezidanto de EAI (Eŭropa Asocio de Instruistoj), petis starigon de tradukreto pere de Esperanto por EAI. Sed la tiama ĝen. sekr. de ILEI rifuzis kunlabori pro strangaj kialoj!

Estas kompreneble, ke ILEI petis kunlabori kun EAI kaj tiurilate ILEI-reprezentanto partoprenis 3-tagan kunvenon en Parizo kun s-roj James Joyce (Francio), George Bush (Britio) kaj Claude Piron (Svisio). Oni trafis kontentigan rezulton, sed, tiam, la estraro de ILEI aldonis nepran kondiĉon, ke Esperanto estu LA ununura laborlingvo por ĉiuj rilatoj.

Konkludo: la tuto fiaskis!

Malmasklismo[redakti]

Dum la Akademio de Esperanto kaj Universala Esperanto-Asocio pretas por elekti denove viron kiel prezidanton; dum Sennacieca Asocio Tutmonda daŭrigas kun kupolo estrata de viro; Internacia Lesbanina Esperanto-Instituto ĉiam elektis virinon prezidanto.

Nobelpremio[redakti]

Sed la fundamentaĵo estas kompreni, ke ILEI ricevis la Nobelpremion pri paco en 1969.

Revuoj de ILEI[redakti]

Nova-sento.png

La Internacia Lesbanina Esperanto-Instituto ankaŭ uzas ESPERANTON por siaj eldonaĵoj:

Orgioj[redakti]

ILEI seksorgias ĉiujare en alia lando por eviti polican persektutadon kun varia faka, agrikultura kaj seksturisma programo inkluzive de

 • simpozio pri la konferenca temo,
 • langa seksfestivalo.
C8c.jpg